به سایت "برای بانو" خوش آمدید

 

جستجوی سریع

آخرین مطالب

پیوندهای تصویری

  • 4banu در اینستاگرام
  • کانال تلگرام 4banu
  • Be Fit
  • بافتنی های مامان اعظم

آموزش بافتنی - الگوی الماس

تاریخ ارسال : 1393/11/07 | تعداد مشاهده : 18307


از سری آموزشهای بافتنی، نحوه بافت " الگوی الماس " به همراه فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش بافتنی - الگوی الماس

آموزش بافتنی - الگوی مورب به چپ (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/11/06 | تعداد مشاهده : 22944


از سری آموزشهای بافتنی، نحوه بافت  " الگوی مورب به چپ " به همراه فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش بافتنی - الگوی مورب به چپ (رایگان)

آموزش بافتنی - الگوی مورب به راست (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/11/06 | تعداد مشاهده : 19404


از سری آموزشهای بافتنی، نحوه بافت " الگوی مورب به راست " به همراه فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش بافتنی - الگوی مورب به راست (رایگان)

آموزش بافتنی - الگوی پر طاووس

تاریخ ارسال : 1393/11/05 | تعداد مشاهده : 15175


از سری آموزشهای بافتنی، نحوه بافت " الگوی پر طاووس" به همراه فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش بافتنی - الگوی پر طاووس

آموزش بافتنی - الگوی توری بافی 1 (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/11/04 | تعداد مشاهده : 23955


از سری آموزشهای بافتنی، نحوه ی بافت " الگوی توری بافی 1 " از طریق فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش بافتنی - الگوی توری بافی 1 (رایگان)

آموزش بافتنی - الگوی موج چینی (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/11/03 | تعداد مشاهده : 28208


از سری آموزشهای بافتنی، نحوه بافت " الگوی موج چینی " از طریق فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش بافتنی - الگوی موج چینی (رایگان)

آموزش بافتنی - الگوی لانه زنبوری (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/11/03 | تعداد مشاهده : 84460


از سری آموزشهای بافتنی، نحوه بافت " الگوی لانه زنبوری " از طریق فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش بافتنی - الگوی لانه زنبوری (رایگان)

آموزش قلاب بافی - اتصال کار با گره شلال (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/11/02 | تعداد مشاهده : 8265


از سری آموزشهای قلاب بافی از پایه، در این درس " اتصال کار با گره شلال " به همراه فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش قلاب بافی - اتصال کار با گره شلال (رایگان)

آموزش قلاب بافی - گره پایه بلند (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/11/02 | تعداد مشاهده : 8220


از سری آموزشهای قلاب بافی از پایه، درس هشتم " گره پایه بلند " هستش که به همراه فیلم آمورشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش قلاب بافی - گره پایه بلند (رایگان)

آموزش قلاب بافی - گره پایه ساده (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/11/01 | تعداد مشاهده : 8780


از سری آموزشهای قلاب بافی از پایه، درس هفتم " گره پایه ساده " هستش که به همراه فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش قلاب بافی - گره پایه ساده (رایگان)

آموزش قلاب بافی - گره پایه کوتاه (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/10/30 | تعداد مشاهده : 9470


از سری آموزشهای قلاب بافی از پایه، درس ششم " گره پایه کوتاه " هستش که به همراه فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش قلاب بافی - گره پایه کوتاه (رایگان)

آموزش قلاب بافی - بافت نامرئی (رایگان)

تاریخ ارسال : 1393/10/29 | تعداد مشاهده : 14929


از سری آموزشهای قلاب بافی از پایه، درس پنجم " بافت نامرئی " هستش که به همراه فیلم آموزشی به زبان فارسی براتون توضیح داده میشه (ادامه مطلب).

آموزش قلاب بافی - بافت نامرئی (رایگان)